บรรยากาศแห่งบุญ ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔