บทสนทนาระหว่างรอคณะธรรมยาตราณ.วันโพนธาราม จังหวัดสกลนคร

บทสนทนาระหว่างรอคณะธรรมยาตราณ.วันโพนธาราม
จังหวัดสกลนคร

“คุณแม่ที่อยู่ในยูทูปบ่ ดูทุกวันในโทรศัพท์”
“ใช่ค่ะ”
“โอ้ย โอ้ยคุณแม่มาถึงจุดอย่างนี้ได้อย่างไส”
“แม่ชีตามคณะพระท่านมาทำอาหารถวายค่ะ”
“ทำเองบ่”
“ค่ะทำทุกอย่าง ช่วยกันหลายคน”
“กี่มื้อนี่คุณแม่ โอ้ยยยดีใจแท้คุณแม่ คุณแม่”
“ทำจนกว่าพระจะเลิกเดินค่ะ”
“บุญสูงแท้ ขอทำบุญด้วย100บาทเด้อคุณแม่”
“ดีใจหลายได้เจอคุณแม่ชี”
“โยมรู้มั้ยแม่ชีชื่ออะไร”
“โอ้ยยยคุณแม่ รู้จักดีชื่อคุณแม่ชีสุวรรณ”
55555555555555555


รู้สึกชื่นใจอย่างบอกไม่ถูก
จำชื่อไม่ได้..จำหน้าได้ก็ดีใจแล้ว

ชื่อไม่สำคัญคัญเท่าความทรงจำ
ที่ได้รับประโยชน์จากยูทูป

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ