น้อมกราบอนุโมทนาทุกก้าวแห่งการเผยแผ่ธรรม

ข้าพเจ้ามีวาสนาได้เห็นความประเสริฐในการปฏิบัติขัดเกลากิเลส ของพระธุดงค์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่

น้อมกราบอาราธนาพระสังฆานุภาพแห่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
อันประเสริฐตลอดชีวิต

น้อมกราบอนุโมทนาทุกก้าวแห่งการเผยแผ่ธรรม

สาธุอนุโมทามิ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ