น้อมกราบถวายความอาลัย…ส่งเสด็จสู่แดนพระนิพพาน

น้อมกราบถวายความอาลัย…ส่งเสด็จสู่แดนพระนิพพาน
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
( ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙ )
อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร
อดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ได้มรณภาพด้วยอาการอย่างสงบ
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิริอายุ ๙๖ ปี ๗๖ พรรษา

เกล้า
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ