นิพพานัง ปรมังสุขัง

นิพพานัง ปรมังสุขัง

น้อมกราบส่งเสด็จเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

เกล้า แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ