นับถอยหลัง

นับถอยหลัง
อีก5วันจะสิ้นสุดโครงการเดินธุดงค์เฉลิมพระเกียรติปี2564

ทำหน้าที่นำปัจจัยที่ท่านร่วมบุญมาทุกบาททุกสตางค์
ทำอาหารถวายบิณฑบาตรแก่พระธุดงค์จำนวน400กว่ารูป
ทุกวัน ถวายน้ำปานะตลอดเส้นทาง

รวมถวายพระแล้ว10,000กว่ารูป
เหลือเวลาอีก5วันเท่ากับได้ทำบุญกับพระอีก2,000กว่ารูป

ขอให้ทุกๆท่านที่ร่วมบุญมาจงมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เจริญอยู่ในเส้นทางแห่งบุญด้วยเทอญ

ขอให้มีลมหายใจถึงวันที่
พระธุดงค์เดินเข้าวัดพระธาตุพนมด้วยเถิด

ความไม่เที่ยงทำให้เราไม่ประมาท
…พร้อมเสมอ…

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ