ธรรมวิโรจนาราม ธรรมสถาน(งุยเตาอู) อ.ปากช่อง นครราชสีมา เชิญเข้าปฏิบัติธรรม สอนและสอบอารมณ์ โดย พระอาจารย์ใหญ่ สยาดอภัททันตวิโรจนะ และคณะพระวิปัสสนาจารย์

สวัสดีค่ะ – ธรรมวิโรจนาราม ธรรมสถาน(งุยเตาอู) อ.ปากช่อง นครราชสีมา เชิญเข้าปฏิบัติธรรม สอนและสอบอารมณ์ โดย พระอาจารย์ใหญ่ สยาดอภัททันตวิโรจนะ และคณะพระวิปัสสนาจารย์

(1) คอร์สประจำเดือน วันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2562 (และสามารถเข้าปฏิบัติได้ต่อเนื่องตลอดปี)

(2) คอร์สเข้าพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม – 14 ตุลาคม 2562

ติดต่อปฏิบัติธรรม/อุปถัมภ์ภัตตาหารและปัจจสี่ ได้ที่ สำนักงานธรรมวิโรจนาราม โทร. 095-459-9090, 065-715-6838

พระอาจารย์โฆษิต ปญฺญาวโร โทร.098-575-0280 แม่ชีเกษร เมฆวดี โทร.087-193-9218

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ