ทุกชีวิตมีความต้องการเดียวกัน..คือความสุขสบาย

ทุกชีวิตมีความต้องการเดียวกัน..คือความสุขสบาย
เหตุผลที่จะส่งผล..ให้มีความสุข..หรือทุกข์ระทม
ขึ้นอยู่กับผลของกรรมทั้งสิ้น..

กรรมดี..ตั้งแต่พูดดี..คิดดี..ทำดี..ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น..ตลอดจนสิ่งมีชีวิตร่วมโลก..

กรรมดี..จะส่งผลให้สุขภาพจิตดี..เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง..ฟังมากกว่าพูด..ดูสดใสสง่างาม..
มีสัจจะน่าเกรงขาม..อยู่แห่งหนตำบลใดก็สว่าง

กรรมดำ..จะส่งผลให้ยึดมั่นทุกเรื่อง..จิตจดจ่อแต่เรื่อง
ทุจริต..ปั้นน้ำเป็นตัว..ไม่ยินดีในความเจริญของใคร..
พูดมากกว่าทำ..ดูไม่น่าไว้ใจ..หลบซ่อนความจริงใจ..
อยู่แห่งหนตำบลใดก็มืดดำ เห็นแก่ตัว

ในโลกนี้..ไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดี..แต่ด้วยรากของ
กรรมไม่ดี..ที่พ่อแม่ปู่ยาตายายทำไว้..ก็ต้องมาชดใช้..
ในรูปแบบของวัฎจักร..วนตายวนเกิด..เป็นลูกเป็นหลาน..มีนิสัยสายเลือดเหมือนกันทุกอย่าง…จะกี่สังขาร..ก็จิตดวงเดิม

วิธีเดียวที่สามารถหยุดวัฎจักรมนุษย์..ทุกชาติทุกภาษาได้..คือ..การเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนว
สติปัฎฐานสี่เท่านั้น..

ผู้มีปัญญาย่อมหาที่สงัด..สร้างความสงบให้ชีวิต..
เพื่อหลุดพ้นจาก..อ้อมกอดวัฎฎะสงสาร..
บุคคลทั้งหลาย..ไม่ควรประณามความชั่วของผู้อื่น..
เมื่อชีวิตยังมีลมหายใจอยู่..อาจตกเป็นเหยื่อของความชั่วได้เสมอ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ.