ที่นี่ประเทศไทย..ผลไม้มีเนื้อสีแดง

ที่นี่ประเทศไทย..ผลไม้มีเนื้อสีแดง
……………………………………………………
วันที่ 12-22 มิถุนายน งานปริวาสกรรมประจำปี2566
วัดอุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ