ทิ้งความยึดมั่นถือมั่น

..ทิ้งความยึดมั่นถือมั่น..
..ทิ้งความถือตัวถือตน..
..ทิ้งความโอ้อวด..
..ทิ้งความอิจฉา..

..ปฎิบัติธรรม..ถวายเป็นพุทธบูชา..แด่คุณพระศรีรัตนตรัย..
..ชีวิตทีมีเป้าหมาย..คือ..ชีวิตที่ไม่ประมาท..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..