ทำไมใครๆก็อยากเข้าใกล้คุณ?

ทำไมใครๆก็อยากเข้าใกล้คุณ?
…..
๑.คุณเป็นคนดีมีคุณธรรม
คุณมีความจริงใจต่อคนอื่น มีคุณธรรมและจิตใจดีงาม คุณมีระเบียบ แต่ก็มีความกลมกลืน มีมารยาท มีความเมตตา คนอื่นอยู่ใกล้คุณแล้ว เขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและรู้สึกไว้ใจ

๒. คุณเป็นคนมีสัจจะ
คนอื่นอยากเข้าใกล้คุณก็เพราะคุณรักษาคำพูดไม่กลับกลอกปลิ้นปล้อน สิ่งที่คุณให้กับคนอื่นก็คือความเชื่อถือ ความเชื่อใจ
๓.

๓. คุณเป็นคนมีความสามารถ
คุณเป็นคนเปิดโลกทัศน์ให้กับคนอื่น เครือข่ายสัมพันธ์ของคุณทำให้คนอื่นได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาไม่อาจใช้เงินซื้อหามาได้

๔. คุณเป็นคนมีสติปัญญา
คุณเป็นผู้รับฟังที่ดีและเป็นผู้ชี้ทางออกได้อย่างยอดเยี่ยม

๕. คุณเป็นคนมีน้ำใจ
ไม่เพียงแต่คุณมองเห็นคุณค่าของคนอื่น คุณยังรู้จักชื่นชมในความพิเศษของผู้อื่นอีกด้วย

๖. คุณเป็นคนอารมณ์ดี
คุณมักทำให้คนอื่นหัวเราะได้เสมอ คนที่อยู่ใกล้คุณไม่รู้สึกเครียด

๗. คุณมีความจริงใจ
คุณจริงใจกับคนที่เข้ามาในชีวิต เครือข่ายสัมพันธ์ของคุณยิ่งมาจึงยิ่งมีความเสถียร พลังบวกจึงไร้ขีดจำกัด ใครๆจึงอยากอยู่ใกล้คุณ

เรื่องบางเรื่องต่อให้คุณคิดว่ารู้อย่างแจ่มแจ้งแดงแจ๋

ก็อย่าเพิ่งพูดจนหมดใส้หมดพุง

ก็อย่าเพิ่งเชื่อจนหมดจิตหมดใจ

ก็อย่าเพิ่งตัดสินพิพากษาโทษประหารสถานเดียว

เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากคุณเอาชนะคนมาได้กี่มากน้อย

แต่อยู่ที่คุณเกื้อกูลผู้คนมากี่มากน้อย!
…..
Cr.นุสนธิ์บุคส์
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ