: ทำไมต้องอารมณ์ดี

: ทำไมต้องอารมณ์ดี 😊

เพราะเมื่อไหร่ที่เราอารมณ์ดี

บุญและคลื่นความดีที่เคยทำไว้ ก็ไหลมาที่เรา

แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อารมณ์เสีย ของเสียหรือกรรม

ที่ทำไว้ก็จะไหลมาเช่นกัน

ความดีนั้นเป็นเสน่ห์ ดึงดูดสิ่งดีงามมาสู่ตัวเรา.

” รักทุกคน ไว้ใจบางคน ไม่เกลียดใครเลยสักคน “