ทำไมต้องสร้างบุญ..

ทำไมต้องสร้างบุญ??

..เพราะสิ่งที่เราให้ไป..
..จะส่งกลับมาในรูปแบบที่เราทำ..
..เมื่อเป็นผู้ให้..ย่อมเป็นที่รัก..
..บุญ..ไม่ได้หมายความว่า..ต้องทำที่วัดเท่านั้น..
..การช่วยเหลือ..คนตกทุกข์..ได้ยาก..
..ก็คือ..บุญเช่นเดียวกัน..

..ความละเอียดปราญีต..ขึ้นอยู่ที่คนให้..
..เมื่อมีโอกาส..ตามกำลังที่มี…ให้แล้วสุขใจ..

..พูดดี..ได้ฟังเรื่องดี..
..คิดดี..ไม่มีเรื่องฟุ้งซ่าน..
..ทำดี..มิตรภาพยาวนาน…

..บุญจากการกระทำ..ส่งผลแบบนี้..
..เมื่อไหร่ทำได้..จะรู้จักคำว่า..ให้..
..คือ การสร้างบุญจริงๆ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..