ทำอาหารปรุงสุกพร้อมทั้งข้าวสารเหนียว ข้าวสารอย่างดีมอบให้ผู้ประสพภัยน้ำท่วม จังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี…

ทำอาหารปรุงสุกพร้อมทั้งข้าวสารเหนียว
ข้าวสารอย่างดีมอบให้ผู้ประสพภัยน้ำท่วม จังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี
มีรายการของทั้งหมดคือ
ผ้าห่ม1,000 ผืน
ข้าวสาร 15,000 กิโล
ข้าวเหนียวนึ่งสุก 25,000 กิโล
ข้าวเหนียวมะม่วง 10,000กิโล
ไก่สด 6,000 กิโล
ไข่ไก่120,000ฟองไข่เค็ม16,000ฟอง
แหนม 15,000 ชิ้น 1,500 กิโล
น้ำพริก2,300กิโล แตงกวา 2,500กิโล
ปลาทู ปลาสด 1,000กิโล
น้ำดื่ม11,000โหล ปลาช่อนแห้ง 200 กิโล
ปลาหมึกแห้ง ปลาเค็ม กุนเชียง 3,00กิโล
น้ำมันพืช 120 ปี้บ ขนมปังปี้บ 30 ปี้บ
กระเทียม200กิโล ผ้าอนามัย ยาแก้ไอ ยาทาแก้น้ำกัดเท้า
เสื้อยืดคอกลม 100 ตัว เงาะ 150 กิโล
ปลากระป๋อง 5,000 กระป๋อง

ปรุงอาหารพร้อมรับประทานนำมอบให้ประชาชนตามอำเภอต่างๆ
ที่ประสพภัยน้ำท่วม จังหวัดยโสธร
อ.ค้อวัง ทุกหมู่บ้าน บริเวณรอบที่ถูกน้ำท่วม
จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอเดชอุดม บ้านท่าเจริญ
บ้านเนินสว่าง อำเภอวารินชำราบ
บ้านกระบูน ตำบลเหล่าแดง
บ้านหนองสิม บ้านนาคำน้อย
ตำบลดอนมดแดง ศูนย์อพยพทัพไทย
เทศบาลแจระแม บ้านท่าบ่อ
อำเภอวิบูลมังสาหาร ทหารพรานที่ 23
อำเภอสว่างวีรวงศ์
ตำบลแก่งโดม บ้านผักหย่า บ้านแก่งโพธิ์
บ้านไร่ใต้ บ้านหนองกินเพล บ้านท้อทอง
อ.ตระการพืชผล บ้านหนองกองเพล
สภ.เลิงนกทายโสธร บ้านเชือก
ตำบลหนองขอน ตำบลท่าเมือง
อำเภอเหล่าเสือโกก สมาชิกเทศบาล
จิตอาสา อำเภอตาลลุ่ม
ประธานสภายางกระเดา บ้านจิกเทิง
บ้านบุ้งกระแช อ.บ.ต.ค้อทอง
คนขนข้าวเหนียว คนทำความสอาดพื้น
จิตอาสา(คุณอ๊อฟ)ศูนย์อพยพทัพไทย
ชุมชนบูรพา พนักงานเทศบาลที่มาล้างพื้น
เจ้าหน้าที่ศาลากลาง ทีมอาสาตาลสุม
ลงเรือไปแจกอ.วารินชำราบ
จดชื่อไม่หมดค่ะ รู้แต่ว่าเยอะมาก

ออกมาช่วยผู้ประสพภัยน้ำท่วมสองอาทิตย์
สองจังหวัดด้วยความสนับสนุนจากประชาชนทั่วประเทศและต่างประเทศ
และคณะวิปัสสนาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยรุ่นที่2

เห็นได้ว่าทุกคนทั้งประเทศร่วมด้วยช่วยกัน
ด้วยความปรารถนาให้ทุกคนที่ได้รับอุทกภัยครั้งนี้มีกำลังใจกำลังกายที่จะสู้
จนกว่าทุกอย่างจะเข้าสู่สถานการณ์ปรกติ

ทหารทุกคนที่ทำงานให้ผู้ประสพอุทกภัยครั้งนี้เหนื่อยทุกคน เมื่อน้ำลดก็ทหารอีก
ที่ต้องช่วยสร้างช่วยซ่อมความเสียหาย
ตามบ้านเรือนต่างๆจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย

คณะวิกฤติอุบลทำงานใช้เรือขนส่งลำเลียงอาหารและสิ่งของทุกอย่างไปส่งตามหมู่บ้านที่น้ำท่วมมิดหลังคา ทั้งวันทั้งคืน
หลายฝ่ายทำงานปิดทองหลังพระ อย่างเต็มกำลัง

ดร.ภิญญาลักษณ์ กีรติพัฒนานันท์
ดร.ธนวรรณ เยี่ย บริษัท TPI
เป็นกำลังสนับสนุนหลัก

คนไทยไม่ทิ้งกันสองอาทิตย์นี้มีเงินบริจาคมาทั้งสิ้น 3,103,400บาท
เงินส่วนตัว 1,500,000 บาท
รวมเป็นเงิน 4,603400บาท

ขอขอบพระคุณ พ.ต.ท.ศักดิ์ชาย พิศชาติ
รองผกก.สภ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
และภรรยาคุณปัทมา พิศชาติ
เจ้าของโรงแรมศุภสิรีวิลล์
ที่อำนวยความสะดวกให้สถานที่ตั้ง
โรงอาหาร ลำเลียงส่งผู้ประสบอุทกภัย
จ.อุบลราชธานี

ขอขอบพระคุณ คุณเอกชัย สอนเนยที่อำนวยความสะดวกเรื่องรถและเรือในการลำเลียงอาหารพร้อมรับทาน ตลอดจนมอบข้าวสาร1,000ถุงน้ำดื่ม1,000 โหลไข่ไก่ 400 แผงเพื่อมอบให้ผู้ประสพอุทกภัย

คุณหมอฟรอด คุณหมอกานต์และคณะมอบปลาทูสด 1,000กิโล ข้าวสาร น้ำดื่ม ปลาทูเค็ม 300 กิโล

ขอให้ความแบ่งปันนี้ส่งกลับไปยังผู้ที่บริจาคเงินมาอีกทั้งผู้รับจงมีความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรง เจริญด้วยอายุ
วรรณะ สุขะพละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติ
ธนสารสมบัติเทอญ

กำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์
ที่ทำแล้วเกิดความสุขคือคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ