ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ถ้ามีโอกาสพูด ขอให้พูดดี
ถ้ามีโอกาสคิด ขอให้คิดดี
ถ้ามีโอกาสทำ ขอให้ทำดี
เผื่อวันพรุ่งนี้ไม่มีจริง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ