ทำบุญใหญ่วันขึ้นปีใหม่

ทำบุญใหญ่วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ที่1มกราคม 2564

เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวร
จำนวน900ไตร แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ร่วมสร้างห้องน้ำ 
ร่วมถวายดินถมที่สร้างวัด 
ถวายปัจจัยพระสงฆ์อาพาธ
ถวายค่าภัตตาหารสำนักวิโรจนาราม อ.ปากช่อง

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง 
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ความดีงามในสิ่งที่กระทำไว้ด้วยกายวาจาใจ
จะส่งให้เกิดความดีงามต่อไปในวันหน้า
ทำเช่นไร..ย่อมได้รับผลเช่นนั้น
ทำทุกวันให้เกิดคุณและมีค่าแต่ตนเองและผู้อื่น
ความดีในใจสร้างวันเวลาให้มีค่าเสมอ
สวัสดีปีใหม่

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ