ทำบุญกันหรือยังคะ …

ทำบุญกันหรือยังคะ 2พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน พระสงฆ์
เจ้าอาวาสทั้งหมด 300-400 วัดนะคะ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ