ทำดีให้ถึงดี ทำดีให้พอดี ทำดีให้ได้ดี

D. ทำดีให้ถึงดี ทำดีให้พอดี ทำดีให้ได้ดี .

@. การทำดี ถ้าถึงดี มีความสุข
แสนสนุก สุขกับดี ไม่สับสน
ใครจะชอบ หรือไม่ชอบ เข้าใจคน
ใครจะบ่น ใครจะว่า ก็ว่าดี

@. การทำดี ให้พอดี มีความสุข
จะไม่ทุกข์ จนเกินไป แสวงหา
อยากดีเกิน เดี่ยวจะเพลิน เกินปัญญา
เกิดปัญหา เกิดความทุกข์ ไม่รู้ตัว

@. การทำดี ให้ได้ดี ถึงที่สุด
บริสุทธิ์ สำเร็จ สมประสงค์
จะเหนื่อยยาก ถึงลำบาก ก็มั่นคง
เดินทางตรง คงความดี ได้ดีเอย..

..เป็นกำลังใจให้ทุกความดี..
..อนงฺคโณภิกฺขุ..