ทริปปฎิบัติธรรมอภินิหารย์ 14-23 ธันวาคม2562

ทริปปฎิบัติธรรมอภินิหารย์ 14-23 ธันวาคม2562

บุญกุศลจากการปฎิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานสำเร็จแล้ว
ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญกุศลของข้าพเจ้าเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ