ถวายอิฐแดงปูลานธรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง

ถวายอิฐแดงปูลานธรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง

อธิฐานตามนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ