ถวายหนังสือสำหรับเรียนแก่พระภิกษุสามเณรวัดตากฟ้า

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562

ถวายหนังสือสำหรับเรียนแก่พระภิกษุสามเณรวัดตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 300×500 ชุด เป็นเงิน 150,000 บาท

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..