ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดดงก้าวกัลยาราม อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง 
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 
สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง
 จ.นครราชสีมา
รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน400รูป/คน
ภัตตาหารที่ถวายวันนี้
..ภัตตาหารดงยาง..
กะเพาะปลา
พะแนงไก่ 
น้ำพริกปลาเค็ม ผักสด
ผัดหมี่ซั่ว
ไข่พะโล้
ข้าวเหนียว-ข้าวสวย
ขนมหวาน
ผลไม้ แตงโม 
ลอดช่องสิงคโปร
..ภัตตาหารบ้านเพชรบำเพ็ญ
ราดหน้า 
ต้มยำข้น
ผัดวุ้นเส้น
แกงคั่วไก่สับปะรด
ต้มจืดลูกชิ้นหมูสับ
พริกเผา ผักสด 
ข้าวเหนียวถั่วดำ
มังคุด กล้วยหอม แคนตาลูป 
แอปเปิ้ล สาลี่
ขนมกุยช่าย
ถวายน้ำดื่มวัดน้ำโจนเหนือ จ.พิจิตร
จำนวน4,800ขวด ใช้ดื่มฉันในพรรษา
ถวายน้ำดื่มวัดวังกระดี่ทอง จ.พิจิตร
จำนวน4,800ขวด ใช้ดื่มฉันในพรรษา
———————————-
น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
ตั้งนะโม3จบ
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฎิบัติบูชานี้

ทรัพย์ในทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญในทิศทั้งสี่ ขอพระสงฆ์จงโปรดรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าบริสุทธิดีแล้ว จงเป็นไปเพื่อการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานตลอดพรรษา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกุศลผลบุญใดที่ท่านเพ่งเพียรเจริญภาวนาจนเกิดสภาวะธรรม เกิดปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ร่วมบุญทุกท่าน ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ