ถวายลมหายใจเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ถวายลมหายใจเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ