ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่ พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
เข้าปริวาสกรรมปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.วัดใต้ ต.เมืองคง 
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ถวายผ้าห่มพระอาจารย์จรัน อนังคโน
จำนวน3,000ผืนเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาว

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป

เวลามีค่า..เท่าๆกับ..ลมหายใจ
ช้าไปนาทีเดียว..เท่ากับ..สายไปแล้ว

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ