ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ เข้าปริวาสกรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อีกหนึ่งวันค่ะถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าปริวาสกรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง อ.ศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ


มีศรัทธามีเป้าหมาย
นับถอยหลังการมีชีวิต..อย่างมีสติ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ