ถวายพระแก้วมรกต..

ถวายพระแก้วมรกตขนาด5นิ้วจำนวน50องค์
ถวายเสื้อกันหนาวแก่พระสงฆ์ที่เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานตลอดวันละ18ชั่วโมงจำนวน100ชุด ณ.วัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน ต.ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาร์

ถวายเสื้อกันหนาวแก่พระสงฆ์ปฎิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานตลอด1เดือน 30 ชุดณ.วัดดอนตะโหนด สิงหบุรี

ถวายค่าภัตตาหารและหมวกผ้าคุมไหล่แก่พระสงฆ์นาๆชาติ
ณ.สถานปฎิบัติธรรมแคมป์สน เพชรบูรณ์ 110 ชุด

รวมเป็นเงิน186,034บาทเงินจำนวนนี้มีผู้ร่วมบุญมาด้วย
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เจริญด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ