ถวายน้ำปานะระหว่างทางไปกระบุรี จ.ระนอง

ถวายน้ำปานะระหว่างทางไปกระบุรี จ.ระนอง
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรบูชา สังฆบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย
……………………………………
นัยตาเห็นเช่นไร
ในใจคิดเช่นนั้น
กำลังใจก็เช่นเดียวกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ