ถวายน้ำดื่มเดือนมิถุนายน

  1. ถวายน้ำดื่มเดือนมิถุนายน

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดวังเย็น จ.กาญจนบุรี
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพฯ
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสถานปฎิบัติธรรม ธรรมโมลี ปากช่อง
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดเขาอิติสุคโต หัวหิน ประจวบคีรีขันถ์
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดใหญ่คลายคีรี หัวหิน ประจวบคีรีขันถ์
ถวายน้ำดื่ม9,600ขวด งานทำบุญอาจารย์ใหญ่ จ.ขอนแก่น
ถวายน้ำดื่ม9,600ขวด งานวิปัสสนาเจ้าสำนัก จ.นครปฐม
ถวายปัจจัยสร้างโบสถ์ 10,000 บาท

ขออนุโมทนาท่านที่ร่วมบุญผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ทุกบาททุกสตางค์เป็นบุญน้ำดื่มเดือนมิถุนายน2562

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตน์ตรัยจงส่งผลให้ท่านทั้งหลาย
จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติ
ธนสารสมบัติ มีความเจริญทั้งทางโลกและมีความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทอญ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ