ถวายข้าวสาร..

ถวายข้าวสาร
ถวายข้าวสารพระมหาเมธีรัฐ​ กิตฺติโสภโณ สถานปฏิบัติธรรมธารทิพย์ศรีสุนทร
อ.ชนบท​ จ.ขอนแก่น 40 กระสอบ
ถวายข้าวสารพระมหาระพิน รตนญาโน
เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ 40 กระสอบ
พร้อมชุดยังชีพ1,000ชุด
ถวายข้าวสารวัดตะล่อม49กระสอบ
ชุดยังชีพ 650 ชุด
ถวายวัดป่าเจดีย์เขาดิน อ.หันคา จ.ลัยนาจ ถุง20ชุดข้าวสาร1กระสอบ
ถวายข้าวสารวัดสระสี่มุม20กระสอบ
ถวายน้ำดื่มวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 9,600ขวด
ถวายน้ำดื่มวัดพิกุลทอง สิงหบุรี 4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มวัดมะเกลือ4,800ขวด

มอบน้ำดื่ม1,200โหล 14,400ขวด
แมสอนามัย แมสผ้าแจกประชาชน
จ.นนทบุรีร่วมกับอาจารย์ปรีชา ไข่แก้ว
มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ชุมชุนพุหวาย 350 ครอบครัว
ชุมชนหนองตาฉาว 220 ครอบครัว
ชุมชนบ้านไร่ดินทอง 130 ครอบครัว
ชุมชนบ้านหนองขาม180 ครอบครัว
ชุมชนบ้านช้างแทงกระจาด 320ครอบครัว
ชุนชนบ้านอ่างหิน 300 ครอบครัว
อาสากู้ภัยอยุธยา 200 ครอบครัว
ชุนชนวัดดอนตะโหนด 100 ครอบครัว
ชุมชนบ้านไร่อุทัยธานี100ครอบครัว
และอีกหลายจังหวัดที่จัดส่งถุงยังชีพ
ไม่ร่วมแจกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19

ความสามัคคีดีที่สุดในยามนี้
ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน
ทำให้เกิดรอยยิ้มและความหวัง
เราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ