ตั้งโรงทาน ณ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอาทิตยที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562

ตั้งโรงทาน ณ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกอบอาหารเลี้ยงแก่ผู้มาฟังสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อคูณ
ปริสุทโท พระอาจารย์ใหญ่
ลูกหลานอยากมีส่วนร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ จึงนัดหมายกันเพื่อมาสร้างบุญตั้งแต่ออกจากเพชรบุรีวันที่19-30 มกราคม 2562
ใครอยู่ใกล้ก็มาร่วมกันที่โรงอาหารได้นะคะ
ทำหลังคาโรงอาหาร

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ