ด้วยรักและอาลัย

“ พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”
ความดีไม่มีวันตาย
ด้วยรักและอาลัย
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ