ช้างปัจจัยนาค

ช้างปัจจัยนาคถือเป็นช้างที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อ
ของชาวเมืองกลิงคราษฎร์เช่นเดียวกับชาวเมืองสีพี
คือเมื่อเมืองกลิงคราษฎร์เกิดวิบัติข้าวยากหมากแพง
ฝนแล้ง ชาวเมืองยากแค้นไปทั่ว

เจ้าเมืองกลิงคราษฎร์ก็ได้ให้พราหมณ์๘ คน มาขอพระราชทานช้างปัจจัยนาค โดยที่เชื่อว่าไม่ว่าจะขับขี่ไปยังพื้นที่แห่งใดก็จะบันดาลให้ฝนตกลงมาทำให้พื้นที่นั้นอุดมสมบูรณ์ ข้าวปลาบริบูรณ์ทันที อีกประการหนึ่งช้างปัจจัยนาคเป็นช้างที่มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของจะเห็นได้จากตอนที่กลับมาพบพระเวสสันดรได้แสดงความดีอกดีใจ

--ช้างปัจจัยนาค--

กลับชาติมาเกิดเป็นพระมหากัสสปเถระ
เป็นประธานในการปฐมสังคายนาหลังพระพุทธองค์ปรินิพพาน

พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นเอตคัคคะ
เป็นผู้เลิศในทางธุดงค์เป็นต้นแบบของพระป่า มีอายุยืนถึง ๑๒๐ ปี นิพพานแล้วท่านยังอธิฐานจิตให้สรีระของท่านยังคงสภาพเดิม

จนกว่าจะถึงศาสนาพระศรีอารย์

บวชได้สามวัน นั่งเห็นตัวเองอยู่ในขบวนแห่พระเวสสันดร
พระอาจารย์จรัน อนังคโณ จัดเทศน์มหาชาติวันที่5พฤษภาคม65

ปริศนาธรรมอัศจรรย์จริงหนอ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ