ชีวิตเราไม่มีเวลาพอที่จะโกรธใคร

ความจริงชีวิตเราไม่มีเวลาพอที่จะโกรธใครได้
หากเราใช้เวลาทำเรื่องดีๆ ..เวลาหายใจเหลือน้อยจริงๆ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ