ชีวิตล้วนถูกทดสอบด้วยเคราะห์กรรม…

ชีวิตล้วนถูกทดสอบด้วยเคราะห์กรรม
เกิดหลุมดำ..ตกอยู่..ในวิบากกรรม

กรรมมีเหยื่อล่อ..เห็นช่องทางให้คตโกง
ทำในสิ่งไม่ควรทำ..เห็นผิดเป็นถูก
มีมานะถือตัวถือตน..ไม่ละอายเกรงกลัวต่อบาป

ลักษณะของน้ำ..อยู่ในที่ร้อน..น้ำจะร้อน
อยู่ในที่เย็น..น้ำก็จะเย็น

สอบให้ผ่านเคราะห์กรรมได้
เลือกเอาชนะใจตนเอง
มีโอกาสจงเลือก พูดดี คิดดี ทำดี
ไม่ถือสาหาความผิด..ความถูก

อยู่ให้เป็น..ร้อนแค่ไหนก็เย็น
อยู่ไม่เป็น..เย็นแค่ไหนก็ร้อน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ