ชีวิตคือการสะท้อนกลับ

ชีวิตคือการสะท้อนกลับ
คุณสอนคนอื่นอย่างไร
สิ่งนั้นจะกลับมาสอนคุณอีกครั้ง
เพื่อพิสูจน์คำสอนของคุณว่าคุณเอามาใช้กับตัวเองได้หรือไม่?
คุณให้สิ่งดีและสิ่งร้ายกับใคร
สิ่งนั้นจะกลับคืนมาหาคุณอีกครั้ง
เพียงแต่ว่าสิ่งไหนจะคืนมาก่อนหลังก็เท่านั้นเอง!
คุณเกื้อกูลคนอื่นไว้มากเพียงใด
ผู้อุปถัมภ์คุณยิ่งมา ก็ยิ่งมากมายเท่านั้น นอกเสียจาก..
…คุณไม่ได้เกื้อกูลด้วยความจริงใจ…
ผลที่ได้จึงบิดเบี้ยวไม่สมดั่งที่คุณหวังไว้
เคยได้ยินไหม ยิ่งให้ยิ่งได้ เมื่อวันหนึ่งคุณได้ในสิ่งใด
โปรดจงเข้าใจ นั่นคือสิ่งที่คุณเคยให้ กับใคร ๆ ในอดีต…

Cr.นุสนธิ์บุคส์

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ