ชีวิตกับความตายเป็นของคู่กัน

..ชีวิตกับความตายเป็นของคู่กัน..
..วางความยึดมั่นถือมั่น..อัตตาตัวตน..
..เห็นความตายอยู่เบื้องหน้า..
..อย่าประมาท..ว่าวันพรุ่งนี้จะมีแก่เรา..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ