คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ วัดพิชยญาติรามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ วัดพิชยญาติรามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..