คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ ได้ไปออกโรงทานแจกอาหารผู้ที่มาร่วมงานถวายพระเพลิงพระครูวิมลภาวนาจารย์(ถาวร ปิยธโร กันเหตุ) อดีตเจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทองและเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ครูอาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

อนุโมทนาร่วมกันนะคะ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ ได้ไปออกโรงทานแจกอาหารผู้ที่มาร่วมงานถวายพระเพลิงพระครูวิมลภาวนาจารย์(ถาวร ปิยธโร กันเหตุ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

น้ำดื่ม 4800 ขวด
ก๋วยเตี๋ยวไก่ 100 กิโลกรัม
ข้าวเหนียวมะม่วง 100 กิโลกรัม
ขนมปลากิม

โดยคุณณฑี และคุณสาลี่ ปานวัฒนะ (ลูกชายและลูกสาวคุณแม่) เป็นตัวแทนไปทำโรงทานแจก

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ครูอาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำใส + ราดหน้าหมู 4000 ชาม
ลูกชิ้นทอด 2000 ถ้วย
น้ำดื่ม 4800 ขวด
น้ำอัดลม 3000 แก้ว

โดย คุณมยุรี ปัทมภาสสกุล (ลูกสาวคุณแม่) เป็นตัวแทนไปแจก

อนุโมทนาร่วมกันนะคะ

บ้านเพชรบำเพ็ญ