คำอธิฐานวันลอยกระทง

คำอธิฐานวันลอยกระทง

โดย คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

พองานทอดกฐินเสร็จเรียบร้อย ให้เราสังเกตว่าวันที่เหมือนกำหนดการสุดท้ายของงานทอดกฐินคือวันลอยกระทง พอถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ถ้ามีโอกาสแม่อยากให้พวกเราเอากระทงมาตั้งนะโม 3 จบ แล้วอธิษฐาน

“อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ ธูป เทียน ชวาลา รูปนาม และชีวิต พร้อมไปด้วยการปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอก ขอบูชาแด่พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพยญาณให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ ข้าพเจ้าได้อาศัย ดิน น้ำ ลม ไฟ มีแม่พระคงคาเป็นต้นที่มีชีวิตอยู่ได้ บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างเอาไว้ในภพนี้ ชาตินี้ จงส่งผลเป็นปฏิบัติบูชาแด่แม่พระคงคา ขอประทีปนี้สว่างไสวในสัมมาอาชีพและปัจจัย 4 เป็นปฏิบัติบูชา และอโหสิกรรม ถ้าข้าพเจ้าเคยล่วงเกินแม่พระคงคาด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทำให้แม่พระคงคาเปื้อนศีล 5 ประทีปนี้ถวายปฏิบัติบูชาและขอขมาต่อแม่พระคงคา ”

แล้วก็ลอยไป กระทงจะคว่ำ กระทงจะหงาย กระทงจะลอยไปอย่างไร เทียนจะดับไม่ต้องสนใจ เพราะคำอธิษฐานสำเร็จแล้ว จะสัมผัสได้ว่าขนหัวตั้งเชียว เดือน 12 ของไทยนี่เป็นเดือนพฤศจิกายน น้ำจะขึ้น-ลงเร็วมาก เราจะต้องรอถึงเที่ยงคืนไหม ถ้าวัดจัดพิธีอะไร เราจะเห็นว่าพอเที่ยงคืนปุ๊บ แม่พระคงคาส่งผลเป็นอัศจรรย์ ถือเป็นการสิ้นสุดของการทำบุญในพระศาสนาที่เรียกว่า งานทอดกฐิน