ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยี่ยมเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต

ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยี่ยมเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต
เรื่องไม่ธรรมดาคือลูกหลานเต็มใจบวชพระให้พร้อมกัน6รูป
วันที่17พฤษภาคม2563 วันแรม11ค่ำเดือน6

ขออนุโมทนา
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ