ความเจ็บป่วย เป็นเรื่องของกาย

..ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องของกาย..
..ที่ต้องพบหมอทานยา..
..รักษาไปตามขั้นตอน..
..โรคภัยไข้เจ็บ..เป็นเรื่องธรรมดา..
..คิดว่า มันเป็นเพื่อนเรา ที่ต้องอยู่ด้วยกัน..
..ป่วยแค่กายเถอะนะ..
..อย่าปรุงแต่งจนใจป่วย..

..เพราะเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะบังคับกายได้เลย..
..ต้องยอมรับกฎไตรลักษณ์ ว่า ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา..

..กำลังใจจากคนอื่น..
..ไม่เท่ากำลังใจของตนเอง..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..