ความห่วงใย ความผูกพันธ์ ความรัก

ความห่วงใย ความผูกพันธ์ ความรัก
เมื่อมีต่อกันอย่างสม่ำเสมอจึงเกิดเป็นความเชื่อใจ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ