ความรัก..ดูที่การกระทำ

..ความรัก..ดูที่การกระทำ..
..รักโดยไม่ครอบครอง..
..ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน..
..ความรักของผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ