ความดีไม่มีราคา..คุณค่าอยู่ที่จิตใจ

ความดีไม่มีราคา..คุณค่าอยู่ที่จิตใจ
……………………..
ถวายน้ำดื่มแก่โครงการอบรมพระธรรมฑูต
สายต่างประเทศรุ่นที่29 ปี2566
ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ