ความดีต้องทำทุกวันทุกเวลา

ความดีต้องทำทุกวันทุกเวลา
ชีวิตก็จะดีทุกวันทุกเวลา

ทำมั่งไม่ทำมั่ง ชีวิตก็ดีมั่งไม่ดีมั่ง
เป็นเช่นนี้เอง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ