คนดีแบบพุทธ

คนดีแบบพุทธ
คือคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ
มีน้ำใจพร้อมช่วยเหลือเจือจาน
และมีความสามารถห้ามใจไม่เอาบาปตรงหน้า

ถ้าคนดี
เข้าไปในที่ที่มีแต่กลุ่มคนดี
ได้อยู่ท่ามกลางคนดีๆ
ก็จะเกิดความรู้สึกเข้าพวก
และเกิดอะไรดีๆร่วมกันอย่างเป็นไปเอง
เปรียบเหมือนแสงเทียนที่อยู่ด้วยกัน
ย่อมยังความส่องสว่างให้กว้างขึ้น

ถ้าคนดี
เข้าไปในที่ที่มีแต่กลุ่มคนพาล
อยู่ท่ามกลางคนพาล
ก็จะเกิดความรู้สึกแปลกแยก ขัดแย้ง
คนดีจะเหมือนลูกแกะในวงล้อมของฝูงหมาป่า
จะเป็นตัวตลกที่ปลุกเสียงหัวเราะเยาะให้ดังขึ้น
เปรียบเหมือนแสงเทียนกลางถ้ำไร้เทียนอื่น
ย่อมสว่างได้เพียงริบหรี่ในที่แคบ
พร้อมถูกความมืดรอบด้านเขมือบหมด

ถ้าคนดี
เข้าไปในที่ที่มีกลุ่มคนครึ่งดีครึ่งร้าย
อยู่ท่ามกลางผู้คนที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้
ยังไม่ตัดสินใจเลือกข้างขาวข้างดำให้จิตวิญญาณตน
คนดีก็อาจก่อความรู้สึกอยากดีตาม
เป็นแรงบันดาลใจให้อยากดีด้วยบ้าง
เพราะมนุษย์ทุกคนมีปีติกับความขาวจริง 
อยากเลือกข้างดีจริงอยู่แล้วเป็นทุน
เปรียบเหมือนแสงเทียนในที่ที่ยังไม่มีการจุดเทียนอื่น
ไฟจากเทียนเล่มเดียว 
จะสามารถเติมเปลวให้กับเทียนอื่น
นับหมื่นนับแสนไม่จำกัด

อะไรๆเป็นไปตามเหตุปัจจัย
อย่าตั้งความหวังไว้สูงจนท้อที่จะปีนขึ้นไปคว้า
อย่านึกว่าคุณเป็นแสงอาทิตย์ที่สาดสว่างได้ทั้งโลก
อย่านึกว่าคุณดีแล้วจะเผื่อแผ่ความดี
ให้คนได้ทั้งครอบครัว ให้คนทั้งที่ทำงาน
วันไหนคุณสิ้นหวัง อยากเลิกเป็นคนดี
แปลว่าวันนั้นคุณถูกกลืน 
เหมือนคนปีนเขาที่หมดแรง
แล้วถูกหุบเหวเบื้องล่างกลืนเข้าปากอันกว้างใหญ่ไป

ขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ท่านทรงพ้นทุกข์เพียงพระองค์เดียว
ท่ามกลางคนพาลหลายร้อยล้านบนโลก ณ เวลานั้น
ท่านก็เลือกประทานทางพ้นทุกข์
แด่กลุ่มคนที่พร้อมจะเป็นบัณฑิตเพียงไม่กี่แสน
เส้นทางความพ้นทุกข์นั้น
ก็ปูทางให้คนหลายร้อยล้านคนบนโลกได้จนถึงวันนี้
แม้เวลาล่วงผ่านมาหลายพันปีแล้วก็ตาม

เมื่อระลึกอยู่เช่นนั้น
คุณจะเกิดกำลังใจ
แม้ช่วยให้คนอื่นดีตามไม่ได้
อย่างน้อยก็ไม่อ่อนแรง
พลัดหล่นลงเหวตามคนอื่นไปเป็นพอ!