คณะผู้ปฎิบัติธรรมวัดเชตวันมหาวรวิหาร นครสาวัตถี แคว้นโกศล ประเทศอินเดีย เริ่มวันนี้14-23ธันวาคม 2562

คณะผู้ปฎิบัติธรรมวัดเชตวันมหาวรวิหาร นครสาวัตถี แคว้นโกศล ประเทศอินเดีย เริ่มวันนี้14-23ธันวาคม 2562

ทรัพย์สินเงินทองของมีค่าไม่สามารถติดตามไปได้เมื่อวาระสุดท้ายมาถึง
สร้างเหตุเพื่อปฎิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเสบียงบุญไว้ใช้ในโลกหน้า

บางครั้งการรอคอยให้ทุกอย่างพร้อมอาจไม่เป็นความจริง
ซ้อมทิ้งทุกคนเพื่อมาสร้างบุญก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
บางครั้งการรอคอยโอกาสก็ไม่ใช่ว่า โอกาสจะลอยมา

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ