ขอแสดงความยินดีกับพระนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในวันประสาทปริญญาทุกสาขาวิชา

ขอแสดงความยินดีกับพระนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาใน
วันประสาทปริญญาทุกสาขาวิชา

ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านร่วมบุญ
ตั้งโรงทานถวายภัตตาหารแก่พระนิสิตและประชาชนทั่วไป
รายการอาหาร
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก 4,000 ชาม
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย 1,000 กล่อง
ข้าวไข่เจียว 3,000 กล่อง
ข้าวเหนียวไก่ทอด 2,000 ชุด
เฉาก้วย 500 กิโลกรัม
น้ำดื่ม 8,000 ขวด

ปัจจัยรวมทั้งสิ้น360,000บาท

..อยากได้..ต้องให้..
..ทำในสิ่งที่ใจไม่เป็นทุกข์.
..มีความสุขในสิ่งที่ทำ..

อนุโมทนาสาธุค่ะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ