ขอเรียนเชิญ ทอดป่าผ้าในคอร์สวิชาครู ถวายเพื่อเป็นกองทุนการศึกษาวิปัสสนากรรมฐาน ที่วัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน สหภาพเมียนมาร์ ทอดผ้าป่า ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. (วันปิดโครงการคอร์สวิปัสสนาวิชาครู ปีที่ 3 รุ่น 1-2 ครั้งที่ 1)

..ทรัพย์ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว ขอน้อมถวายเพื่อทำอาหารถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่ ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานโครงการวิชาครู ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ

..ความรู้ใด..กุศลใด..ที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่มาจากทิศทั้งสี่ จากการศึกษาเป็นไปเพื่อสืบทอดพระศาสนา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนในบุญกุศลนั้น..

..ขอให้ข้าพเจ้ามีสติ..มีปัญญา..มีความเจริญทั้งทางโลก..และทางธรรม..ลูกหลานไม่ตกตำ่..ครอบครัวรักใคร่..สามัคคี..ญาติพี่น้องขอให้มีส่วนในบุญไม่แปลกแยก..

..ขอให้ข้าพเจ้าเจริญด้วย..อายุ..วรรณะ..สุขะ..พละ..ปฎิพาน..ธนสารสมบัติ..ตลอดชีวิตเทอญ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..
———————————-

ขอเรียนเชิญ ทอดป่าผ้าในคอร์สวิชาครู ถวายเพื่อเป็นกองทุนการศึกษาวิปัสสนากรรมฐาน ที่วัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน สหภาพเมียนมาร์

ทอดผ้าป่า ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. (วันปิดโครงการคอร์สวิปัสสนาวิชาครู ปีที่ 3 รุ่น 1-2 ครั้งที่ 1)

ขอเรียนเชิญ และฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปด้วยนะคะ

บ้านเพชรบำเพ็ญ : 093-695-6364