ขอเชิญเป็นเจ้าภาพภัตตาหารนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถานที่ปฏิบัติธรรม มจร ส่วนกลาง ประจำปี 2561 ระหว่าง 17-27 ธ.ค.61

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพภัตตาหารนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่ปฏิบัติธรรม มจร ส่วนกลาง ประจำปี 2561
ระหว่าง 17-27 ธ.ค.61 ได้แก่
1. คณะพุทธศาสตร์ สถานที่ มจร วังน้อย นิสิตจำนวน 450 รูป
2. คณะครุศาสตร์ สถานที่ แคมป์สน เพชรบูรณ์ จำนวนนิสิต 550 รูป
3. คณะมนุษยศาสตร์ สถานที่ สวนไผ่ นครปฐม จำนวนนิสิต 650 รูป
4. คณะสังคมศาสตร์ สถานที่ มหาจุฬาอาศรม นครราชสีมา จำนวนนิสิต 500 รูป
5. IBSC (นานาชาติ)ป.ตรี สถานที่ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน เพชรบูรณ์ จำนวน 200 รูป
6. นิสิตคฤหัสถ์ ป.ตรี ส่วนกลาง ทุกคณะทุกสาขาวิชา มจร วังน้อย 350 คน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มแก่พระสงฆ์จากทิศทั้งสี่จำนวน
ประมาณ3,000รูปคน ปฎิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน
เป็นเวลา10วัน สามารถร่วมทำบุญ โดยโอนปัจจัยมาได้ที่

หมายเลขบัญชี : 6332114318

ธนาคาร : กสิกรไทย

ชื่อบัญชี : ทศพร วชิระบำเพ็ญ

ทำบุญส่งท้ายปีเก่ากันนะคะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ